Najčešće postavljana pitanja

Imate još neko pitanje?
Kontaktirajte nas i potrudićemo se da vam odgovorimo u najkraćem roku.

Da li objekat za preradu mesa može da bude izgrađen u okviru porodičnog gazdinstva (dvorištu domaćinstva)?

Da, dozvoljeno je da objekat za preradu mesa bude u okviru dvorišta gazdinstva, kako objekat za preradu mesa na gazdinstvu, tako i objekat za preradu mesa malog kapaciteta. U oba slučaja potrebno je da prostori za preradu mesa budu odvojeni od dela dvorišta za primarnu proizvodnju (uzgoj životinja, sakupljanje stajnjaka, poljoprivredna mehanizacija i dr.) i da se poštuju odgovarajući opšti zahtevi propisa koji se odnose na izgradnju, raspored i opremanje objekta, uključujući uslove za snabdevanje vodom, čišćenje i dezinfekciju objekta i opreme, uklanjanje otpadnih voda i sporednih proizvoda životinjskog porekla i zaštitu objekta od štetočina (miševi, pacovi, insekti, ptice).

Za razliku od objekta za preradu mesa malog kapaciteta (godišnji kapacitet do 100 tona svih vrsta gotovih proizvoda), u objektu za preradu mesa na gazdinstvu (sezonska/godišnja prerada mesa do 1000 kg tradicionalnih proizvoda), dozvoljeno je korišćenje prostorija u stambenom delu domaćinstva (toalet, garderoba).

Ako započinjem preradu mesa na gazdinstvu/farmi, mogu li da nabavljam životinje od komšija iz sela?

Delatnost prerade mesa na gazdinstvu usmerena je na dodavanje vrednosti mesu životinja iz sopstvenog uzgoja. To znači

Delatnost prerade mesa na gazdinstvu usmerena je na dodavanje vrednosti mesu životinja iz sopstvenog uzgoja. To znači da za preradu mesa na gazdinstvu može da se koristi samo meso dobijeno od životinja iz sopstvenog uzgoja, zaklanih u odobrenoj klanici. Drugim rečima, za preradu mesa na gazdinstvu nije moguća nabavka životinja od drugih uzgajivača i/ili mesa od drugih dobavljača.

Ako nabavljate životinje od drugih uzgajivača prelazite u kategoriju objekta za preradu malog kapaciteta.

Želim da uz preradu mesa radim i prodaju jaja i da proizvodim sir. Da li je to sve moguće u okviru jedne preduzetničke radnje?

Osnivanjem preduzetničke radnje, upisujete njenu osnovnu delatnost (na primer prerada mesa), ali možete da se bavite i

Osnivanjem preduzetničke radnje, upisujete njenu osnovnu delatnost (na primer prerada mesa), ali možete da se bavite i drugim aktivnostima proizvodnje i prerade hrane, pod uslovom da za svaku ispunite potrebne zahteve propisa vezane za primarnu proizvodnju (uzgoj životinja, jaja, sirovo mleko), uslove za direktnu prodaju malih količina primarnih proizvoda (npr. jaja) i uslove koji se odnose na objekte za preradu mleka i mesa na gazdinstvu i bezbednost proizvoda.

Količina dozvoljene prerade mesa na gazdinstvu je 100 kg nedeljno, odnosno do 1.000 kg godišnje. Kako, kada za 52 nedelje mogu da proizvedem 5.200 kg? Zašto je ograničenje 1 tona?

Ovo ograničenje vezano je za sezonsku proizvodnju i to pre svega tradicionalnih proizvoda, koja se uobičajeno radi u z

Ovo ograničenje vezano je za sezonsku proizvodnju i to pre svega tradicionalnih proizvoda, koja se uobičajeno radi u zimskim mesecima (kraj novembrа-sredina februara), sto je period od oko 10-12 nedelja ili ukupno do tone gotovih proizvoda u koje ulaze fermentisane suve kobasice, suvomesnati proizvodi, slanina i čvarci.

Da li klanje životinja može da se radi u istom objektu u kome se radi prerada mesa na gazdinstvu?

Da, objekat izgrađen na gazdinstvu može da obuhvati delatnosti klanja životinja i prerade mesa na gazdinstvu. Obe del

Da, objekat izgrađen na gazdinstvu može da obuhvati delatnosti klanja životinja i prerade mesa na gazdinstvu. Obe delatnosti mogu da se rade u istom objektu, čak i u istom prostoru, ukoliko se određene aktivnosti rade u različito vreme i za to dobije odobrenje nadležnog organa (veterinarske inspekcije). Bez obzira da li se nalazi na gazdinstvu/farmi ili ne, objekat za klanje uvek mora da bude odobren i ako isti proizvođač koji vodi poslove prerade mesa na gazdinstvu obavlja i delatnost klanja životinja.

Odvajanje aktivnosti u vremenu znači npr. da jedan dan može da se obavlja klanje, a zatim, nakon detaljnog čišćenja i dezinfekcije prostora i opreme, da se rade aktivnosti prerade mesa.

Kako dokazujem poreklo životinja sa svog gazdinstva? Kako da pratim količinu proizvedenih proizvoda?

Poreklo svake životinje dokazujete dokumentima i evidencijom koja obezbeđuje mogućnost praćenja (sledljivost) od nje

Poreklo svake životinje dokazujete dokumentima i evidencijom koja obezbeđuje mogućnost praćenja (sledljivost) od njenog rođenja ili nabavke, do njene prodaje ili klanja. Svojim sistemom praćenja prijema mesa, procesa proizvodnje i isporuke proizvoda (sledljivost), vezujete svaku proizvodnu partiju (npr. datum proizvodnje) sa ulaznom sirovinom, tj. životinjama koje su uzgajane na vašem gazdinstvu, a to znači da su rođene ili da su držane npr. goveda i svinje, bar 3 meseca na vašoj farmi, a živina (brojleri) najmanje 3 nedelje.

Kada mogu da smatram da je hrana koju proizvodim “hrana sa tradicionalnim karakteristikama” i koja odstupanja u propisima mogu da se koriste za proizvodnju takve hrane?

Hrana sa tradicionalnim karakteristikama je hrana koja je istorijski prepoznata kao tradicionalni proizvod, proizvedena

Hrana sa tradicionalnim karakteristikama je hrana koja je istorijski prepoznata kao tradicionalni proizvod, proizvedena na tradicionalan način, ili je zaštićena kao tradicionalna hrana nacionalnim propisom.

Za ovakve proizvode, u Republici Srbiji dozvoljena su odstupanja koja se odnose na:

• korišćenje prirodnih materijala u prostorijama, na primer u prostorijama za zrenje, dimljenje, proizvodnju (odnosi se na opšte higijenske zahteve za prostore u kojima su takvi proizvodi izloženi uticaju sredine potrebnom za razvoj njihovih karakteristika. Tako podovi, zidovi, tavanice i vrata koji ne moraju da budu od glatkih, nepropusnih, neupijajućih ili od materijala otpornog na koroziju. To uključuje na primer pećine ili stene, kamen kao prirodne geološke zidove, plafone i podove);
• učestalost čišćenja i dezinfekcije takvih prostorija, kako se ne bi ugrozila specifična ambijentalna flora.
• upotrebu pribora I oprema od drveta ili drugih prirodnih materijala. To se odnosi na materijale od kojih se izrađuju pribor i oprema za izradu, omotavanje i pakovanje tradicionalnih proizvoda, pri čemu moraju redovno da se čiste i dezinfikuju i da se održavaju u prihvatljivom stanju.

Kome da se obratim za projekat objekta za proizvodnju i preradu mesa na koji mogu da se primene fleksibilnosti u pogledu izgradnje, rasporeda, uređenja i opremanja i plana samokontrole?

Tim Male farme može da vam pruži sve informacije i savete vezane za projektovanje, izgradnju i samokontrolu u preradi

Tim Male farme može da vam pruži sve informacije i savete vezane za projektovanje, izgradnju i samokontrolu u preradi mesa na gazdinstvu i objektima za proizvodnju i preradu mesa malog kapaciteta. Obratite nam se za više informacija sa vašim zahtevom.