Ideja za ovaj sajt nastala je iz želje da proizvođačima koji imaju mali obim poslovanja hranom približimo takozvane fleksibilnosti u propisima o higijeni hrane.