Hrana iz slobodnog uzgoja – prilika za male farme

Priče
15 / 5 / 2019

Uspešni farmeri znaju da ako životinjama obezbede sve što im je potrebno – dobro okruženje, negu, mogućnost da ispolje različite oblike ponašanja, onda će te životinje pružiti proizvođaču ono što je njemu potrebno – rast produktivnosti, a takođe i profit.

Uzgajivač ima najveću odgovornost za ostvarivanje dobrobiti životinja koje gaji, a u vezi sa tim i za proizvodnju zdrave i bezbedne hrane životinjskog porekla.

Poslednjih godina, raste svest potrošača o značaju ishrane kvalitetnom, bezbednom i zdravom hranom. Potrošači žele da biraju između hrane proizvedene u industrijskim sistemima i na farmama u skladu sa višim standardima dobrobiti, svesni da od načina na koji se životinje gaje zavisi kvalitet i bezbednost hrane.

U Srbiji se tek  stvara  tržište proizvodima koji su nastali uz poštovanje višim standarda dobrobiti farmskih životinja (i to pre svega jaja iz slobodnog uzgoja).

Za male farme, gde je često uzgoj približan standardima visoke dobrobiti životinja, to je prilika da svoje proizvode istaknu i dodatno motivišu svoje kupce.  Svako se pre odlučuje za proizvod od mesa životinja koje su imale dovoljno prostora, priagođenog njenim potrebama, koje nisu bile izložene stresu.

Dobrobit životinja na farmi = rast produktivnosti

Naučna istraživanja pokazala su da životinje koje su lošeg fizičkog i mentalnog zdravlja mogu imati nižu stopu reprodukcije, rasta i proizvodnosti.

Ako okruženje u kome je životinja smeštena nije u potpunosti prilagođeno njenim potrebama, ona će biti izložena stresu. Njen organizam će se boriti da se prilagodi neodgovarajućim uslovima u kojima se nalazi, a energija koju dobija iz hrane trošiće se, umesto na rast i produkciju, na proces prilagođavanja ovim uslovima života. Zbog toga loše stanje dobrobiti životinja vodi gubicima u rastu, produkciji i razmnožavanju. Neadekvatan odnos prema životinjama može kod njih prouzrokovati strah od ljudi, čime se narušava dobrobit, a time i rast i reprodukcija životinje.

Držanje u kojem je životinjama obezbeđeno slobodno kretanje, svakodnevna ispaša, socijalni kontakt sa životinjama iste vrste, kao i druge potrebe – povoljno utiče na njihovu dobrobit. Kako bi unapredili dobrobit životinja moramo im omogućiti da ispolje prirodne oblike ponašanja: kljucanje i čeprkanje po zemlji kod živine, valjanje u blatu i pravljenja gnezda pred porođaj kod svinja i slično.

Svako ko gaji farmske životinje, bavi se njihovim prevozom ili klanjem, mora da obezbedi da dobrobit životinja ispunjava kriterijume koje propisuju zakoni koje donosi država. Ovo je minimalni standard dobrobiti životinja čije je poštovanje zakonska obaveza svakog proizvođača, prevoznika i klanice.

U Srbiji je organizacija ORCA, izradila više standarde dobrobiti farmskih životinja. ОRCA standardi se odnose na dobrobit farmskih životinja pri gajenju, na njihovu ishranu, smeštaj, okruženje, zdravlje i menadžment na farmama. Verujemo da će primena ovih standarda doprineti razvoju dobre poljoprivrede prakse na farmama, obezbediti bolje uslove životinjama na farmi, unaprediti njihovo zdravlje i dobrobit, higijenu u objektima i doprineti sprečavanju i širenju zaraznih bolesti. Ovo su faktori koji ne samo da unapređuju dobrobit životinja, već istovremeno povećavaju produktivnost, smanjuju gubitke i povećavaju profit proizvođača, kroz proizvodnju zdrave i bezbedne hrane životinjskog porekla.

Za više informacija pogledajte
http://bezbednosthrane.orca.rs/sr/