Olakšice za male proizvođače u proizvodnji i preradi hrane biljnog porekla

Događaji
1 / 9 / 2019

Posle usvajanja Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla (Sl. glasnik RS, broj 111/17) i njegove primene od 1. januara 2018. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede priprema i poseban propis o uslovima higijene hrane koji se odnose na male subjekte u poslovanju hranom biljnog porekla.

Novim pravilnikom bliže će se propisati vrste hrane, maksimalne količine proizvoda koje mogu da se proizvedu i stave u promet i prilagođavanja ili odstupanja od zahteva o higijeni hrane za proizvođače koji posluju na gazdinstvu i u objektima malog kapaciteta za proizvodnju i preradu hrane biljnog porekla. Posebno će biti propisani uslovi u slučaju primene tradicionalnih metoda u određenim fazama proizvodnje i prometa hrane i uslovi za proizvodnju tradicionalnih proizvoda. Takođe, utvrdiće se područje i mesta na koje proizvođač može da stavlja proizvode u promet, olakšice za plan samokontrole proizvođača i učestalost i broj uzoraka za ispitivanja procesa proizvodnje i bezbednosti proizvoda, kao i uslovi za deklarisanje proizvoda i obim i sadržaj dokumentacije i evidencije vezane za poreklo sirovina, proizvodnju i promet proizvoda.
Nacionalnim propisom o olakšicama za male proizvođače neprerađene i prerađene hrane biljnog porekla biće obuhvaćene sledeće vrste proizvoda:

1) brašno;
2) peciva;
3) testenine;
4) voćni sokovi;
5) proizvodi od termički obrađenog voća;
6) proizvodi od sušenog voća;
7) proizvodi od termički obrađenog povrća;
8) proizvodi od sušenog povrća;
9) proizvodi od sušenog bilja;
10) nisko kiseli proizvodi od povrća;
11) prerađene gljive;
12) hladno ceđena biljna ulja;
13) ostali biljni sokovi;
14) neprerađeni proizvodi.

Planirano je da usvojeni propis prati nacionalni Vodič koji će da sadrži informacije i uputstva za dobru praksu proizvođača koji se bave proizvodnjom i preradom hrane biljnog porekla čiji je obim poslovanja mali, odnosno na proizvođače tradicionalnih proizvoda i one koji koriste tradicionalne metode proizvodnje i prerade biljne hrane u domaćinstvu ili u objektima malog kapaciteta.

Osim proizvođača, Vodič može da bude od interesa i za stručnjake/konsultante, koji su u redovnom kontaktu sa proizvođačima i koji mogu kvalitetno da šire informacije iz Vodiča i da osiguraju odgovarajuću/prilagođenu obuku proizvođača, kao i za nadležne organe jer Vodič daje primere odstupanja i prilagođavanja koja se posebno odnose na sektor proizvodnje i prerade hrane biljnog porekla i koja mogu da se uzmu u obzir u toku službene kontrole.

Izradu pravilnika i Vodiča podržava Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (UN FAO).