Obaveza svakog proizvođača je da svoj proizvod opremi sa dovoljno podataka namenjenih kako potrošačima, tako idaljiim akteri u lancu prerade i plasmana- industirji i trgovcima.
Na svim prehrambenim proizvodima treba da se nalaze podaci koji će omogućiti potrošačima da bezbedno i pravilno čuvaju, pripremaju i koriste kupljeni proizvod.

Ti podaci, iako nisu uvek isti, imaju isti cilj- zaštitu zdravlja i interesa potrošača. Deklaracija mora da sadrži

 • propisani naziv hrane (ako nije propisan onda uobičajen ili opisni – dovoljno jasan tako da potrošač može da zna pravu prirodu proizvoda i može da ga razlikuje od njemu sličnih.
 • spisak sastojaka koji se navode prema opadajućem redosledu u odnosu na težinu izmerenu u vreme njihove upotrebe u proizvodnji hrane – najpre oni koji čine najveći udeo.
 • količine sastojka ili kategorije sastojaka koji su upotrebljeni u proizvodnji ili pripremi hrane
 • uslove čuvanja i upotrebe hrane (na primer temperaturu čuvanja sve vreme ili nakon otvaranja, način pripreme, na primer da je kobasica za termičku obradu itd…)
 • datum maksimalnog trajanja koji treba naglasiti recenicom „upotrebiti do“
 • prisutvo alergena u proizvodu, odnosno supstanici koje mogu da izazovu alergije.

Vodič za deklarisanje hrane detaljnije objašnjava primenu propisa i uslove za bolju informisanost potrošača o hrani, a detaljnije informacije možete da pogledate na sledećem linku

http://naled.rs/images/preuzmite/Vodic-za-primenu-Pravilnika-o-deklarisanju-oznacavanju-i-reklamiranju-hrane.pdf

Deklarisanje živine zaklane na gazdinstvu/farmi

Za živinu zaklanu na gazdinstvu, deklaracija mora da sadrži:

 • Neupakovan trup (etiketa, prsten/privezak ili druga oznaka):
 • naziv i sedište subjekta/proizvođača,
 • veterinarski kontrolni broj objekta za klanje;
 • Omotan ili upakovan trup (etiketa):
 • naziv i sedište subjekta proizvođača,
 • datum klanja,
 • naziv proizvoda (vrsta),
 • rok upotrebe,
 • uslovi čuvanja,
 • veterinarski kontrolni broj objekta za klanje (ID oznaka).