Čest motiv za ozvaničenje poslovanja na gazdinstvu je otvaranje novih tržišta i/ili mesta prodaje. Poslovanjem koje je deo priznatog sistema kontrole i zvaničnog registra otvarate mogućnost legalne prodaje, ne samo na svom gazdinstvu, već i u lokalnoj prodavnici, lokalnom objektu javne ishrane (npr. škola, fabrika) i u lokalnom restoranu ili registrovanom keteringu. Tako se otvara prostor za veću potražnju i tržište, veću vidljivost i prepoznatljivost proizvoda i imena proizvođača/brenda i mogućnost postizanja više cene.

Ipak u zavisnosti od opredeljenja za obim poslovanja – prodaja na lokalnom tržištu i prerada mesa na gazdinstvu, ili promet na nacionalnom tržištu i prerada u objektu malog kapaciteta, postoje i određena ograničenja:

Objekti prerade na farmiProzvod možete da plasirate
• Klanje malih količina živine na farmi:
− živina iz sopstvenog uzgoja,
− klanje najviše 100 komada nedeljno, odnosno najviše 5000 komada godišnje;
• Prerada mesa na farmi:
− životinje iz sopstvenog ugoja,
− ukupna proizvodnja najviše 100 kg nedeljno, odnosno 1 tona gotovih proizvoda godišnje ili u periodu sezone prerade.
• Prodajom na kućnom pragu;
• Kroz ugostiteljsku uslugu na gazdinstvu („domaća trpeza“);
• Na lokalnom tržištu, t.j. na području opštine i susednih opština u odnosu na mesto gazdinstva:
− na lokalnim pijacama,
− lokalnim maloprodajnim objektima;

Prodaja na gazdinstvu

Kojegod da mesto prodaje odaberete, uvek je dobro zadržati mogućnost prodaje na gazdinstvu zato što time pojačavate poverenje kupaca, dajete mogućnost da se proizvod proba i potrošač uveri u proces proizvodnje. Potrošnja uz degustaciju postaje sve više opredeljenje potrošača, a često se uz željeni proizvod kupi jos neki koji se nudi na tom gazdinstvu, uključujući i druge usluge male farme.

Kad su u pitanju odobreni objekti malog kapaciteta, njihovo tržište može da bude čitava Srbija. Olakšanja u izgradnji, uređenju i opremanju objekta i redovnom poslovanju mogu da primenjuju jer im mali kapacitet omogućava dobru kontrolu procesa i brigu o bezbednosti i kvalitetu proizvoda.

Objekti malog kapacitetaProzvod možete da plasirate
• Prerada mesa malog kapaciteta, do 2 tone gotovog proizvoda nedeljno, odnosno do 100 tona godišnje;
• Klanica malog kapaciteta (sa limitima definisanim za svaku vrstu životinja).
Tržište Srbije

Transport

Vaša odgovornost u proizvodnom lancu se ne završava kada proizvod napušta farmu ili pogon. Potrebno je da se pridržavate pravila prilikom utovara, samog transporta i istovara na odredištu, kako bi isporučena hrana bila zaštićena od spoljnih uticaja i/ili unakrsnog zagađenja. U svemu tome najvažnije je da se ne prekida hladni lanac.

Vozila sa rashladnim uređajima koriste se za održavanje postignute temperature, a ne u cilju dodatnog hlađenja robe. Kada se hrana prevozi na kraćim rastojanjima (do 2 sata), dovoljno je da vozilo ima dobru termičku izolaciju koja sprečava podizanje temperature iznad propisanih granica i vrata koja ne propuštaju vazduh.

Temperatura proizvoda u transportu, ako je to potrebno/primenljivo, meri se ručnim termometrom sa sondom i beleži onoliko često koliko je to predviđeno u odgovarajućem planu samokontrole subjekt

Prevozna sredstva i posude za transport mesa ili proizvoda, moraju biti oprani i dezinfikovani između dva transporta, a sve površine moraju biti vodonepropustljive i pogodne za održavanje higijene.

Mesto utovara i istovara i način rukovanja treba da obezbede uslove za brze postupke rada tako da se izbegne kontaminacija hrane i negativan uticaj spoljašnje sredine (npr. prašina, dim, vremenski uslovi, lišće, štetočine i dr).