Pravno lice i preduzetnik ne može da otpočne proizvodnju i promet hrane pre upisa u Centralni registar, odnosno u registar utvrđen posebnim propisom (Zakon o veterinarstvu).

Na osnovu zahteva podnetog Ministarstvu, objekti za preradu mesa na gazdinstvu registruje se u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, upisuje u Registar objekata i dodeljuje mu se registarski broj.

Registrovan objekat jeste objekat za koji nije predviđeno prethodno utvrđivanje ispunjenosti propisanih veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje..

Registrovan objekat je upisan u Registar objekata radi njegove evidencije na osnovu prijave subjekta u poslovanju hranom.

Objekti/delatnost koja se odobrava je Prerada mesa u domaćinstvu

Procedura registracije objekta

Upis u Registar je postupak koji se sprovodi po zahtevu proizvođača, bez prethodnog utvrđivanja uslova u objektu od strane veterinarske inspekcije.

U Zahtevu se navodi:

Za delatnost prerade mesa u domaćinstvu: vrsta hrane/proizvoda, količina proizvoda od mesa, kao i područje prodaje (Procedura 02 i Obrazac 2. koje možete preuzeti ispod, na kraju ove stranice).

Objekat će na osnovu plana službenih kontrola i nakon upisa u Registar pri prvom dolasku nadležnog organa biti pregledan u odnosu na propisane uslove koji se odnose na objekat i opremu, kao i obaveznu dokumentaciju.

Promet iz registrovanog objekta – Proizvodi od mesa proizvodeni na gazdinstvu mogu da se prodaju na lokalnom tržištu, odnosno u opštini i susednim opštinama u odnosu na mesto gazdinstva/objekta (gazdinstvo, domaća trpeza, pijaca, maloprodaja).

Procedura za registrovanje objekta za preradu mesa na gazdinstvu (Procedura 02)
Obrazac 2 - Prerada mesa na gazdinstvu
Obrazac 2 - Prerada mesa na gazdinstvu